Hartagyugh

Hartagyugh

In het noorden van Armenië ligt het straatarme dorp Hartagyugh. In dit dorp zijn ongeveer 123 huishoudens waarvan de meeste huizen in zeer slechte conditie zijn. In 1988 is een groot gedeelte van de bebouwing verwoest door een zware aardbeving. Daarnaast hebben er zich diverse oorlogen voorgedaan wat de welvaart niet ten goede is gekomen. De bevolking in Hartagyugh is zo arm dat ze zichzelf nauwelijks van voedsel of brandstof kunnen voorzien. Huizen onderhouden lukt hen zeker niet. Sinds dat het dorp hulp krijgt van buitenaf zien wij positieve ontwikkelingen ontstaan in het dorp, dit geeft hoop voor de toekomst!

Na een aantal jaren in dit dorp geweest zijn zien wij dat de bevolking een begin hebben ontwikkeld naar zelfstandigheid. Bij ons laatste project in 2023 hebben 3 gezinnen hun eigen dak gerenoveerd met hulp van de Noordermannen die toen aanwezig waren. Ook na afloop van ieder project zien wij dat de overgebleven materialen worden hergebruikt. Het is een bewuste keuze dat de organisatie dit dorp na een aantal jaar te verlaten. Wij zijn er van overtuigd dat de Armenen in dit dotp door het agro en daken project geholpen zijn dat ze gemotiveerd zijn om door te gaan en dat ze meer en meer naar zelfstandigheid groeien.

En wat nu? Er is een nieuw project opgestart in het dorp Vahagni. Een dorp ongeveer 75 kilometer verder dan Hartagyugh. Lees hier meer over op de pagina van Vahagni.

Aantal gerenoveerde huizen