Hartagyugh

Hartagyugh

In het noorden van Armenië ligt het straatarme dorp Hartagyugh. In dit dorp zijn ongeveer 123 huishoudens waarvan de meeste huizen in zeer slechte conditie zijn. In 1988 is een groot gedeelte van de bebouwing verwoest door een zware aardbeving. Daarnaast hebben er zich diverse oorlogen voorgedaan wat de welvaart niet ten goede is gekomen. De bevolking in Hartagyugh is zo arm dat ze zichzelf nauwelijks van voedsel of brandstof kunnen voorzien. Huizen onderhouden lukt hen zeker niet. Sinds dat het dorp hulp krijgt van buitenaf zien wij positieve ontwikkelingen ontstaan in het dorp, dit geeft hoop voor de toekomst!

Aantal gerenoveerde huizen

Aantal huishoudens

Hartaguygh